English (UK)Magyar (HU)
Társadalomtudományi Intézet
free templates joomla

Folyóiratok

Képtalálat a következőre: „tananyag”

 

Pro Philosophia Füzetek

 

- neve: Pro Philosophia Füzetek

- az alapítás éve: 1994

- negyedévente jelennek meg a számok

- főszerkesztő: Dr. habil. Kalmár Zoltán egyetemi docens

- felelős szerkesztő – kiadó: Dr. habil. Garaczi Imre egyetemi docens

Elérhetőség: 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: http://www.c3.hu/~prophil/

A folyóirat rövid bemutatása:

A Pro Philosophia Füzetek történet- és kultúrfilozófiai folyóiratnak évente négy száma jelenik meg. A történelemre és a kultúrára reflektáló írások mellett az elmúlt 13 esztendőben széles szellemi mezőből merített a szerkesztőség: művészetelméletek, színháztudomány, vallásbölcselet, politikai filozófiák, társadalomelméletek, életfilozófiák, nyelvfilozófia, irodalomelmélet, fenomenológia stb… A tanulmányokat tematikus blokkokba csoportosítottuk, közöltünk esszéket, fordításokat, kritikákat is. Önálló számokban mutattuk be jelentős gondolkodók életműveit, pályaszakaszait (S. Kierkegaard, A. Koestler, M. Foucault). Lapunk a nyomtatott formátum mellett olvasható internetes változatban is.

Történet- és kultúrfilozófiai írásokat közlünk az 1995-ben alapított folyóiratunk nyomtatott és internetes változataiban. Eddig megjelent 49 szám.

 

Mediterrán Világ

 

- neve: Mediterrán Világ

- az alapítás éve: 2005

- 2008-tól negyedévente jelennek meg a számok

- főszerkesztő: Dr. Szilágyi István egyetemi tanár

- felelős szerkesztő – kiadó: Dr. habil. Garaczi Imre egyetemi docens

- szerkesztőbizottság elnöke: Dr. habil. Kalmár Zoltán egyetemi docens

Elérhetőség:

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: http://www.mediterranvilag.fw.hu/

A folyóirat rövid bemutatása:

A szerkesztők oktató- és kutatómunkájuk során eddig is jelentős terjedelemben foglalkoztak a mediterrán kultúrák vizsgálatával, hiszen kontinensünk civilizációs gyökerei, valamint a jelenkori európai művelődéstörténet ismeretei zömmel ide vezethetők vissza. A magyar történelemben is jelentős a mediterrán hatás, gondoljunk csak Pannóniára, a római provinciára; az Anjouk magyarországi jelenlétére vagy Hunyadi Mátyás itáliai kapcsolataira! A folyóiratot széles olvasóközönségnek szánjuk, az egyes témaköröket élvezetes, tudományos igényű publicisztika segítségével jelenítjük meg. Mindezt kiegészíti a témaköröket illusztráló színes képanyag. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a jelenben is formálódó Európa szellemi-kulturális jövőjében igen fontos szerepet tulajdonítunk az elmúlt ötezer év mediterrán kultúráinak az értékőrzés szempontjából. E célok érdekében igen kiváló hazai és külföldi kutatókat, egyetemi oktatókat sikerült megnyerni a lap szerkesztő-bizottságába.

 

COMITATUS Önkormányzati Szemle

 

A Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék munkatársai által szerkesztett folyóirat.

- Neve: COMITATUS Önkormányzati Szemle

- Az indítás éve: 1991.

- Évente 10 szám jelenik meg, ebből kettő-három duplaszám, illetve különszám.

- Főszerkesztője: Agg Zoltán PhD egyetemi adjunktus.

- A Szerkesztőbizottság alapító elnöke: dr. Zongor Gábor

- Alapító Szerkesztőbizottsági tagok:

Prof. emeritus Mandel Miklós CSc, prof Nemes-Nagy József DSc, Nikodémus Antal CSc, Novotnik Imre, prof. Pálné dr. Kovács Ilona DSc

A Szerkesztőség tagjai:

Dr. Hudi József CSc történész, Oláh Miklós szociológus, prof dr. Szilágyi István DSc egyetemi tanár, Csite András PhD közgazdász, Veiland László Megyei Turisztikai Hivatal vezetője.

Szerkesztőség és elérhetőség: 

COMITATUS Társadalomkutató Egyesület, 8200 – Veszprém, Egry u. 5. Fsz. 4.,

Olvasószerkesztő: Tarsó Tünde, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Szerkesztőségi titkár: Hörömpöly Lászlóné, 

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: http://www.comitatus.hu/

A folyóirat rövid bemutatása

A Comitatus Önkormányzati Szemle kiadása az 1991. május 23-án, Balatonalmádi-Vörösberényben megalakult a Comitatus Társadalomkutató Egyesület egyik fontos célkitűzése volt, hogy saját folyóiratot alapítson, s ehhez megnyerje a megyei önkormányzatok támogatását. Erre a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének 1991. június 29-i, lengyeltóti találkozóján került sor, amikor az Egyesület által alapított Comitatus Önkormányzati Szemle a MÖOSZ szakmai folyóiratává vált.

A folyóirat első száma 1991. július 15-én jelent meg, a kiadói feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Irodája látta el, 2007. március 31-éig, az Iroda megszüntetéséig, azóta az alapító Egyesület végzi a kiadói tevékenységet is. A folyóirat havi rendszerességgel jelenik meg, esetenként összevont számokkal. Az utóbbi években a július-augusztusi és a november-decemberi számok mellett január-februárban is összevontan. Az évi 10 megjelenéshez a 2002 óta rendszeresen publikált különszámok révén nyílik mód. A folyóirat B5-ös formátumban, havi 80 oldalon jelenik meg, 2000. évtől színes borítóval.

Az elmúlt több mint 16 évben a folyóirat szakmai tudományos tanulmányok mellett, mindig helyt adott a megyei önkormányzatok vezetőinek és munkatársainak publikációi számára. A megyék melletti kiállása miatt, tudományos körökben elfogultnak tekintik a lapot, de mégis elismerik a szakmai színvonalát, s ezért bekerült a doktori disszertációknál figyelembe vehető referált folyóiratok közé. Bár a viszonylag kis példányszám miatt a közvetlenül elért olvasók száma kevés, de a közvetett hatása annál jelentősebb. Évek múlva is keresik, és hivatkoznak a folyóirat cikkeire, s a laphoz kapcsolódó tudományos kutatások eredményeit a döntés-előkészítésnél is figyelembe veszik. (Bár a legújabb regionalizációs kampánynál ezt, mint ahogy más véleményt sem vettek számításba.)

A folyóirat alapító szerkesztőbizottsági elnöke dr. Zongor Gábor, felelős kiadó és szerkesztő: dr. Agg Zoltán(1994-től főszerkesztőként), alapító szerkesztők: Oláh Miklós és dr. Hudi József. 1998-2002-től a szerkesztőbizottság elnöke Fertő László, majd 2002-től a mindenkori MÖOSZ-elnök, előbb dr. Balogh László, majd dr. Ódor Ferenc.

Rovatai

A folyóirat rovatai: tanulmányok (Agg Zoltán), civil társadalom (Oláh Miklós), önkormányzati múlt (Hudi József). Később ez kibővült kitekintés (Szilágyi István) és idegenforgalom (Veiland László), illetve műhely (Agg Zoltán) rovatokkal. A politológiai rovat vezetője volt Navracsics Tibor 1992-93-ban, aki Budapestre távozását követően a 2003 márciusi számig a lap impresszumban feltüntetett egyetlen külső munkatársa. 2008-tól a lap kistérségek rovattal (Csite András) bővül.