English (UK)Magyar (HU)
Társadalomtudományi Intézet
free templates joomla

A tanszék rövid története

Társadalomtudományi Intézet

Intézetünk elsődleges feladatának az általánosan és szakmailag művelt, a társadalomban eligazodni képes, autonóm értelmiségi személyiségek kialakítását, illetve az ebben való közreműködést tekinti. A fenti célt a filozófia, a politikatudomány, a szociológia, a jogés a történelem egyes részterületeinek oktatásával, valamint az ezekre épülő speciális kollégiumok, illetve választható tárgyak rendszerével kívánja elérni.

Az oktatási portfólió kiszélesítése 1999 szeptemberétől vette kezdetét az Európai Tanulmányok specializáció bevezetésével, amelyet a 2003 szeptemberében indult Nemzetközi tanulmányok osztatlan képzésű öt éves egyetemi szak indítása követett. A bolognai rendszer bevezetésének folyamatában került sor 2005-ben a nemzetközi tanulmányok alapszak (BA), majd 2008-tól a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak (MA), a társadalmi tanulmányok alapszak (BA) és a politikatudományok alapszak (BA) akkreditálására és meghirdetésére.

A politikatudományok alapszak (BA) lehetőséget kínál arra, hogy az itt végzettek tanulmányaikat egyéb bölcsész- és társadalomtudományi mesterképzés keretében folytassák.

Oktató és kutató munkáját a titkárság, a hallgatókkal való kapcsolattatást az intézeti Facebook-oldal (facebook.com/polfilantrop/) segíti.

Tanszékünk és karunk