English (UK)Magyar (HU)
Filozófia, Történettudomány és Antropológia Intézet
free templates joomla

A tanszék rövid története

A tanszék rövid története:  

Az Antropológia és Etika Tanszék 2002 őszén alakult. Előtörténete a Nemzeti Alaptantervben szereplő Emberismeret műveltségi területhez - melynek kidolgozója Kamarás István volt - és a helyi tantervekben* szereplő ember- és erkölcsismereti tárgyakhoz, valamint a Veszprémi Egyetem által kezdeményezett Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzés szakhoz és az Etika, ember- és társadalomismeret alapszakhoz kapcsolódik. Ennek megfelelően a tanszék négy legfontosabb feladata a következő: 

1. a Szabadbölcsész alapszak (BA) működtetése

2. az Etika, ember- és társadalomismeret nappali alapképzés működtetése

3. az Etika, ember- és társadalomismeret másoddiplomás levelező alapképzés működtetése

4. a 2001 februárjában és utána félévenként induló - már kifutó - Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakvizsgás szakirányú továbbképzési szak működtetése;

 

Ezen kívül a tanszék feladatának tekinti

1. a Veszprémi Egyetem értelmiségképző és bölcsészképző tárgyai kínálatának bővítését a tanszék kompetenciájába tartozó embertudományokhoz kapcsolódó kurzusokkal;

2. elméleti és empirikus kutatások végzése a tanszék szakjai keretében oktatott embertudományok (különösképpen az etika, filozófia, lélektan, művészettudomány és szociológia) területén.

 

Ember és társadalomismeret, etika (a hetedik évfolyamon), Emberismeret és etika (a gimnázium tizenegyedik évfolyamán), Társadalomismeret és etika (a szakközépiskola tizenegyedik évfolyamán).

 

Tanszékünk és karunk